ELVER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

Biz; Sizin Sağlık ve Güvenliğiniz İçin, KUSURA BAKIYORUZ !

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetimi; kuruluş içinde kaliteyi amaç edinen, kuruluştaki tüm çalışanların katılımına dayanan, müşteri memnuniyetini referans alan topluma ve kuruluşun içindeki her ferde yarar sağlayan yönetim biçimidir. Kalite sistemi müşteri talepleri ile başlar ve ürünün tasarımdan maliyetine kadar tüm süreçleri kapsar. Kalite yönetimi planlama, kontrol ve geliştirme olarak 3 temel süreçten oluşmaktadır.

Bu süreçler;  

 

Kalite Planlama: Kalite planlamada öncelikli olarak müşteri istekleri belirlenir. Beklentileri karşılayacak ürün ve hizmetler üretilerek minimum olası maliyeti kapsayan kalite planları oluşturulur. Sonrasında sürecin tasarımı ve sürecin çalışır hale gelmesi amaçlanmalıdır.

 

Kalite Kontrol: Bu süreçte performans standartları belirlenir ve ölçüm yapılır. Eğer istenilen performansı karşılayamıyorsa düzeltici önlemler alınmalıdır.

 

Kalite Geliştirme: Kalite geliştirmede ürünün sürekli olarak iyileştirilmesi sağlanır. Kalite sorunları giderilmeli ve önleyici bir ekip oluşturulmalıdır.

Kalite, bir ürün ve ya hizmetin ihtiyaç ve beklentileri karşılayabilme özelliğidir. Bir ürünün kalite ve kalitesiz olması işletmeyi etkiler. Bu etkiler:

 

Kalitenin Etkileri

Müşteri memnuniyeti artar

Pazar payının artmasını sağlar

Kârın artmasına neden olur.

Maliyetleri azalmasına yol açar.

Çalışan memnuniyetini artırır, 

Yüksek rekabet sağlar

 

Kalitesizliğin Etkileri

Müşteri tatminsizliğine yol açar.

Pazar payındaki azalmaya neden olur.

Kaynak israfına ve verimliliğin azalmasına neden olur.

Maliyetlerini arttırır.

Rekabet gücünü azaltır.

 

Kalite Standartları ve Yönergeler

Standart veya Standardizasyon; üretimde, anlayışta, yönetimde, ölçme ve deneyde bir örneklik sağlamaktır.

Ulusal Standartlar; Farklı sektör standartlarını içeren ve o ülkenin ilgili kuruluşu tarafından yayınlanan standarttır. (Örneğin: AFNOR, TS, DIN…)

Uluslararası Standartlar; Farklı sektör standartlarını içeren ve üye ülkelerin katılımı ile uluslararası yayınlanan tüm ülkelerin kullanımına açık standartlardır.(Örneğin: ISO)

 

ISO

ISO (International Organization of Standardization) kısaca Uluslararası Standartlar Teşkilatıdır.

Elektrik ve elektronik konuları dışında bütün konular hakkında uluslararası standartlar hazırlayan bir kuruluştur. ISO’nun günümüzde ki en önemli görevlerinden biri ISO 9000 kalite yönetim standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartları hazırlayarak, ticaretin önündeki teknik engelleri kaldırmaktır.

 

ISO 9000 serisi; işletme faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini artırmasına yönelik kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesine yardımcı olan ISO tarafından yayınlanmış standartlardır. ISO 900 ise; kalite yönetim sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları ve beyannameleri esas alan standartlardır.

 

ISO 9001 ve kılavuzları, ISO 9000 serisi olarak adlandırılmaktadır.

ISO 9000 serisi kalite yönetim sisteminin temel esaslarını açıklar.

 

ISO 9001 standardı, bir kuruluşun müşteri ve uygulanabilir mevzuat şartlarını kanıtlaması gerektiğinde, müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyması gereken kalite yönetim standartlarını belirtir.

 

ISO 9004 standardı, kalite yönetim siteminin verimliliğini ve dikkatini göz önüne alarak müşteri memnuniyeti ile performansın iyileştirilmesini esas alır.

 

ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

ISO 9001 standardını sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiş, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak isteyen her kuruluş uygulanabilirdir.

ISO 9001′ in standardını kullanan kuruluşlara faydaları:*

* Müşteri memnuniyetini esas alan kuruluşun müşteri şikâyetleri azalır ve müşteri bağlılığı artar.

* Kaliteye verilen önem sayesinde kurumsallaşma yolunda ileriye gidilmesini sağlar* Yeni pazarlar açılmasını sağlayarak, rakipler arasındaki farkı açmayı sağlar.

* Müşteri talepleri ve beklentileri göz önüne alarak iyi bir ürün tasarımı sağlar.

* Faaliyetlerin daha iyi planlanmasını ve sorunların daha hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamış olur.

* Her alanda iyileşme ve yenileşme sayesinde kalifiye eleman oranı artar.

* Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik sorununu en aza indirir.